Er zijn afgelopen jaren wat verschuivingen geweest in de klimvaardigheidsbewijzen. Wat vroeger kvb Oudoor voorklimmen en adventure klimmen was, is nu kvb ov onderverdeeld in: singlepitch, multipitch en trad. 

De cursus Trad is iets anders vormgegeven dan de cursus adventure klimmen voorheen. Een aantal aspecten zijn nu ondergebracht in de cursus multipitch.

Vandaar dat die ook een dag langer is geworden en sommige vaardigheden zijn niet meer vereist. De cursus is dan ook wat korter dan voorheen, maar is aan te vullen met een extra module reddingstechnieken. 

Na het voldoende afsluiten van deze cursus krijg je een welverdiend klimvaardigheidsbewijs TRAD!

Cursus info

Locatie: Ardennen / Ettringen 

Instroomeis: Klimvaardigheidsbewijs outdoor voorklimmen multipitch of ruime ervaring voorklimmen op rots.

Programma

Dag 1: Plaatsen nuts en cams, dubbeltouw, standplaats.

Dag 2: Meerdere touwlengtes met eigen protectie

Dag 3: Zelfredding, Routes volledig op eigen protectie klimmen. 

Dag 4: Herhaling en toetsing 

Stuur een mailtje om te informeren naar de eerstvolgende cursus. Of geef je op met een paar klimvrienden.